Ohjelma

Kuntamarkkinoiden ohjelma koostuu Kuntaliiton asiantuntijoiden seminaareista ja näytteilleasettajien tietoiskuista - yhteensä noin 300 tilaisuutta kahden päivän aikana. Etsi itseäsi kiinnostavat esitykset alla olevasta valikosta. Voit rajata ohjelmasisältöä eri aiheiden mukaan, listata Kuntaliiton seminaarit tai tarkastella ruotsinkielistä sisältöä.

Ohjelmaa päivitetään tapahtumaan saakka.

Ohjelma ja tapahtuman muut tiedot julkaistaan lisäksi myöhemmin avattavassa Kuntamarkkinat-mobiilisovelluksessa, joka on ladattavissa ilmaiseksi Apple Store- tai Google Play -sovelluskaupoista.


0Valitse kaikki
09:00 - 09:45      11.9.2019 Valtakunnallisia sisäilmahankkeita ja niiden tuloksia
09:00 - 09:45      11.9.2019 Kuntien sosiaalinen kestävä kehitys YK:n tavoitteiden valossa
09:00 - 09:45      11.9.2019 Hyvinvoiva sivistyskunta - Ett välmående bildningssamhälle
09:00 - 09:20      11.9.2019 Pääekonomistin katsaus
09:00 - 09:45      11.9.2019 Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
09:00 - 09:45      11.9.2019 Tiedonhallintalaki eri näkökulmista
09:00 - 09:45      11.9.2019 Digiohjelmat kunnissa - suunnitelmista käytäntöön
09:00 - 09:45      11.9.2019 Kuntien muuttuva hyvinvointityö - Mitä hyvinvointi on 2030?
09:30 - 11:30      11.9.2019 Lakiklinikka
09:30 - 09:50      11.9.2019 Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset
10:00 - 10:45      11.9.2019 SisäNyt - Sisäilma-asioiden tilanne kunnissa
10:00 - 10:45      11.9.2019 Ilmastonmuutokseen varautuminen
10:00 - 10:45      11.9.2019 Suomen painopisteet Euroopan unionissa
10:00 - 10:45      11.9.2019 Monimuotoinen lasten ja nuorten arki - Miten se järjestetään fiksusti?
10:00 - 10:20      11.9.2019 Kuntien valtionosuudet vuonna 2020
10:00 - 10:45      11.9.2019 Tulevaisuuden tietosuoja
10:00 - 10:45      11.9.2019 Arkistointi ja säilyttäminen
10:00 - 10:45      11.9.2019 Osallisuuden palvelupolku kunnille
10:30 - 10:50      11.9.2019 Sidosryhmäyhteistyö ja yhteisrakentaminen
10:30 - 10:50      11.9.2019 Opetus- ja kulttuuritoimen talous 2020
11:00 - 11:45      11.9.2019 Asumisen uudet tuulet
11:00 - 11:45      11.9.2019 Ilmastojohtaminen kunnan arjessa
11:00 - 11:20      11.9.2019 Sosiaali- ja terveystoimen rahoitus 2020
11:00 - 11:45      11.9.2019 Hyvä asumisen ympäristö ja toimivat palvelut - ikäihmiset ja vammaiset
11:00 - 11:45      11.9.2019 Toissijaisen tiedon hyväksikäyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa
11:00 - 11:45      11.9.2019 Tekoäly ja tekoälyn etiikka
11:00 - 11:45      11.9.2019 Suomen EU-puheenjohtajakausi ja sukupuolten tasa-arvo
11:30 - 11:50      11.9.2019 Talouden ohjaus, kirjanpito, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta
12:00 - 12:20      11.9.2019 Opiskele tekstit selkeiksi verkossa! Hyvän virkakielen opintopaketti on pian kaikkien saatavilla.
12:00 - 13:00      11.9.2019 Ajankohtaista julkisista hankinnoista
12:00 - 13:30      11.9.2019 Ketterää kaavoitusta ja parempaa rakentamista
12:00 - 12:45      11.9.2019 Miten arvioida kestävää kehitystä kunnassa? Utvärdera hållbar utveckling.
12:00 - 14:00      11.9.2019 Innovaatioiden edistäminen osana kuntien elinvoimatyötä
12:00 - 12:45      11.9.2019 Onko ryhmässä liikaa lapsia - puhetta varhaiskasvatuksen mitoituksista
12:00 - 13:30      11.9.2019 Toisen asteen tutkinto kaikille - kunnatko hoitavat?
12:00 - 12:45      11.9.2019 Kuntien yhteistoiminta, mahdollisuudet kullttuuripalvelujen järjestämisessä
12:00 - 13:00      11.9.2019 Talousseminaari
12:00 - 12:45      11.9.2019 Tietopolitiikka ja kunta-valtio yhteistyö
12:00 - 12:45      11.9.2019 Tekoäly ja robotisaatio hallinnossa
13:00 - 13:45      11.9.2019 Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppimiseen - Cygnaeus-palkinnon luovutus
13:00 - 13:45      11.9.2019 Kunnallinen nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa
13:00 - 13:45      11.9.2019 Kansalliset tekoälylinjaukset
13:00 - 13:45      11.9.2019 Maankäytön, rakentamisen ja asumisen sähköiset palvelut
13:30 - 13:50      11.9.2019 Mobiiliversiolla HR-asioiden hoito onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta.
13:30 - 13:50      11.9.2019 Onko kunnilla liikaa velkaa?
14:00 - 14:45      11.9.2019 Kunta maaseudulla - maaseutu kaupungissa -painopisteet
14:00 - 14:20      11.9.2019 JHS, Kuntatieto ja Tietojohtaminen
14:00 - 14:45      11.9.2019 Digitalisaatio ja ikääntyvä Suomi
14:00 - 14:45      11.9.2019 Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ja digitaalisuus​
14:00 - 14:45      11.9.2019 Kohti digitaalista kuntaa - Tyrskylän digipolku malliksi kunnille
14:00 - 14:45      11.9.2019 Hot och hat mot förtroendevalda   
14:30 - 15:15      11.9.2019 Yhteistyöllä onnistuneet lasten ja perheiden palvelut
14:30 - 14:50      11.9.2019 Kirjanpidon eriyttäminen kilpailutilanteessa markkinoilla
15:00 - 15:45      11.9.2019 Indikaattorit kuntien elinvoiman mittaajina
15:00 - 15:45      11.9.2019 Opettajankoulutus uudistuu yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa
15:00 - 15:30      11.9.2019 Aktuellt inom kommunalekonomin
15:00 - 15:45      11.9.2019 Kuntien välinen yhteistyö lapsiperheiden sosiaalipalveluissa
15:00 - 15:45      11.9.2019 Mitä uutta pilvestä?
16:00 - 16:45      11.9.2019 Maaseudun infra-ratkaisut: verkostotyön välitulokset
09:00 - 09:45      12.9.2019 Muutos on pysyvä tila - varhaiskasvatuksessakin
09:00 - 09:45      12.9.2019 Kaupunkiseudut vahvemmiksi
09:00 - 10:30      12.9.2019 Työllisyyden uudet ratkaisut
09:00 - 09:45      12.9.2019 Avoimen tuotteen hallinta ja yhteistyö kunnissa
09:00 - 09:00      12.9.2019 Sähköisen asioinnin kehittäminen ympäristöllisissä viranomaispalveluissa
09:00 - 09:45      12.9.2019 Turvallisuus ja varautuminen - mitä kunnilta odotetaan?
09:30 - 11:30      12.9.2019 Lakiklinikka
09:30 - 09:50      12.9.2019 Pääekonomistin katsaus
10:00 - 10:45      12.9.2019 Arjen turva maaseudulla
10:00 - 10:45      12.9.2019 Iso loikka liikenteen valtakunnallisessa suunnittelussa
10:00 - 10:45      12.9.2019 Ajankohtaista lukiokoulutuksesta / Aktuellt inom gymnasieutbildningen
10:00 - 10:20      12.9.2019 Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset
10:00 - 10:45      12.9.2019 Selvitys laajakaistaverkkoyhteyksien toteuttamisesta ja rakentamisesta
10:00 - 10:45      12.9.2019 Hälytysajoneuvojen etuus liikennevaloissa - kansallinen ratkaisu
10:30 - 10:50      12.9.2019 Kuntien valtionosuudet vuonna 2020
11:00 - 11:45      12.9.2019 Hulevesien hallinnan käytännöt kunnissa
11:00 - 11:45      12.9.2019 Ajoneuvojen vaihtoehtoiset käyttövoimat
11:00 - 11:45      12.9.2019 Lisää liikettä - liikkumattomuuden torjunta käytännössä
11:00 - 11:20      12.9.2019 Kriisikuntakriteeristö uudistuu
11:00 - 11:45      12.9.2019 Digi pienissä kunnissa ja maaseudulla
11:00 - 11:45      12.9.2019 Aktuellt om nationella ICT
11:00 - 11:45      12.9.2019 Osaamisen kehittäminen työllisyyden ja kotoutumisen edistämisessä
11:30 - 11:50      12.9.2019 Kuntien terveystarkastus
12:00 - 12:20      12.9.2019 Vinkkejä nimien suunnitteluun Tips för planering av namn
12:00 - 13:00      12.9.2019 Ajankohtaista julkisista hankinnoista
12:00 - 12:45      12.9.2019 Jätelain uudistus
12:00 - 12:45      12.9.2019 Miten kuntien kuljetukset liikuttavat?
12:00 - 12:45      12.9.2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio
12:00 - 12:45      12.9.2019 Työn murros: mahdollisuudet maaseudulla
12:00 - 12:45      12.9.2019 Kyberturvallisuus ja varautuminen
12:00 - 12:45      12.9.2019 Esteellisyysrobotti lakipalveluihin
12:00 - 12:00      12.9.2019 Att utvärdera och förbättra den kommunala verksamheten
12:00 - 12:45      12.9.2019 Kuntien innovaatio- ja kokeilutoiminta
12:30 - 12:50      12.9.2019 Korkomarkkinat ja rahoituksen kustannukset - mitä nyt?
13:00 - 13:20      12.9.2019 Arvoa - Lastensuojelun toimintakykymittari
13:00 - 13:45      12.9.2019 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonta
13:00 - 13:45      12.9.2019 Saavutettavuus lainsäädännössä, laki digitaalisista palveluista
13:00 - 13:45      12.9.2019 ICT i kommunerna
13:00 - 13:45      12.9.2019 Ilmastoratkaisuja rakennetussa ympäristössä
13:00 - 13:45      12.9.2019 Kokeilujalostamo tulevaisuuden kunnan työkaluna
13:30 - 13:50      12.9.2019 Mitkä ovat palkkajärjestelmän muutosprojektin keskeisimmät vaiheet ja suurimmat sudenkuopat?
13:30 - 14:30      12.9.2019 Tuottavuusseminaari
14:00 - 15:00      12.9.2019 Viestintä ja markkinointi - avoimuutta ja aktiivisuutta
14:00 - 14:45      12.9.2019 Yhteentoimivuus
14:00 - 14:45      12.9.2019 Kuinka Kuntaliiton tulisi tukea kuntia digitalisoinnissa?
14:00 - 14:45      12.9.2019 Opetuksen digitaaliset ratkaisut - mitä menossa ja mitä tulossa?
14:00 - 14:45      12.9.2019 Taide rakennushankkeissa

0